تبلیغات
گروه جوان و اندیشه های ناب - 4‌رویارویی مستقیم سپاه با آمریكا و انگلیس
گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)