تبلیغات
گروه جوان و اندیشه های ناب - تجدید انقلاب، مهم تر از ایجاد آن است
گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)