تبلیغات
گروه جوان و اندیشه های ناب - افزایش بخت اردشیرخان برای تصاحب عنوان «مدحی شماره 2»
گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)