تبلیغات
گروه جوان و اندیشه های ناب - رئیس جمهور در دیدار كاركنان وزارت اطلاعات : وزارت اطلاعات امروز نقطه اطمینان رهبری است
گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)