تبلیغات
گروه جوان و اندیشه های ناب - استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی
گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)