گروه جوان و اندیشه های ناب
(کانون فرهنگی هنری مسجد جامع قدس امیدیه)